Logo Utrecht University

Creatief denken bij jonge kinderen

Home

Het onderzoek “creatief denken bij jonge kinderen” richt zich op de ontwikkeling van divergent denken bij jonge kinderen, van 4 tot en met 7 jaar oud. Hierbij ligt de focus op het proces waarin kinderen verschillende strategieën hiervoor ontdekken en gaan toepassen. Op deze manier kunnen we meer te weten komen over hoe het creatieve denkproces van kinderen zich ontwikkelt, wat voordelen heeft voor zowel de wetenschap als het onderwijs zelf.

 

picture

 

Waarom is divergent denken belangrijk?

Creatief denken wordt in onze huidige samenleving steeds belangrijker. Door creatief te denken kunnen bestaande kennis en vaardigheden zo gebruikt worden dat er nieuwe ideeën en mogelijkheden ontstaan, wat van belang is voor onze snel veranderende maatschappij. Kinderen die flexibel verschillende strategieën in kunnen zetten zijn beter in staat om divergent te denken, wat een belangrijke voorwaarde is voor creativiteit.

In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in de manieren hoe kinderen verschillende ideeën bedenken en hoe deze vaardigheid zich gedurende de jonge kindertijd ontwikkelt. Daarnaast willen we ontdekken hoe we deze vaardigheid kunnen stimuleren, onder andere door het aanleren van verschillende strategieën voor divergent denken. Deze informatie kan van groot belang zijn voor het verbeteren van ons onderwijs: wanneer leerkrachten meer weten over hoe divergent denken zich ontwikkelt bij kinderen en hoe dit gestimuleerd kan worden, kunnen ze hun lesprogramma daarop aanpassen. Op deze manier kunnen leerkrachten leren flexibel in te gaan op ideeën van kinderen, en kunnen ze dit gaan toepassen in hun lessen.